Dörd tərəfli boru

  • Industrial Steel Four-way Pipes

    Sənaye Polad Dörd Yönlü Borular

    Makara boru kəmərinin qolunda istifadə olunan bir növ boru fitinqidir.Makara bərabər diametrli və müxtəlif diametrli bölünür.Bərabər diametrli makaraların ucları eyni ölçüdədir;Budaq borusunun nozzinin ölçüsü əsas borudan daha kiçikdir.Makaraların istehsalı üçün tikişsiz boruların istifadəsi üçün hazırda iki çox istifadə olunan proses var: hidravlik qabarıqlıq və isti presləmə.Səmərəlilik yüksəkdir;magistral borunun divar qalınlığı və makaranın çiyni artırılır.Tikişsiz makaranın hidravlik qabarıqlıq prosesi üçün tələb olunan avadanlıqların böyük tonajına görə, tətbiq olunan formalaşdırma materialları nisbətən aşağı soyuq işdə sərtləşmə meylinə malik olanlardır.