Qaynaqlanmış Polad Boru

  • Industrial Welded Steel Pipe

    Sənaye Qaynaqlı Polad Boru

    Qaynaqlanmış polad borularımız qaynaq qaynaqlı borulara, qövs qaynaqlı borulara, Bundy borularına və müqavimət qaynaq borularına və daha çoxuna daxil olur. Onlar yüksək möhkəmliyə, yaxşı möhkəmliyə malikdirlər və tikişsiz borulara nisbətən daha az xərclidirlər, daha yüksək istehsal effektlidirlər. borular əsasən su, neft və qazın nəqlinə daxil olur.