Tee

  • Industrial Steel Equal And Reducer Tee

    Sənaye Polad Bərabər və Reduktor Tee

    Tee bir boru fitinqi və boru birləşdiricisidir.Tee adətən magistral boru kəmərinin filial borusunda istifadə olunur.Tee bərabər diametrə və müxtəlif diametrə bölünür və bərabər diametrli tee-nin ucları hamısı eyni ölçülüdür;Magistral borunun ölçüsü eynidir, filial borusunun ölçüsü isə əsas borudan kiçikdir.Tee istehsalı üçün tikişsiz boruların istifadəsi üçün hazırda iki çox istifadə olunan proses var: hidravlik qabarıqlıq və isti presləmə.Elektrik standartı, su standartı, Amerika standartı, Alman standartı, Yapon standartı, Rusiya standartı və s.